send link to app

I am Princess-High design game for kid


4.4 ( 1264 ratings )
游戏 娱乐 교육 관련 가족
开发 guangxu zhang
自由

小公主的生日快到了,父母准备给小家伙举办一个盛大的生日party,因此定做了许多漂亮的衣服,小公主不知道该穿哪件了,请你帮她选择一套漂亮的小衣服吧!

= = = = = 游 戏 玩 法 = = = = =
打开游戏,点击“换装”,通过右侧选择框挑选服装搭配
点击“场景”,变换不同场景搭配你的装扮

= = = = = 游 戏 特 色 = = = = =
一位美丽的女孩做你的模特
上百种美丽的服饰供你自由挑选搭配
各种场景随意切换